Товары запрещенные для ввоза в Украину

Заборони та обмеження щодо переміщення (пересилання) окремих видів товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

 І. Згідно зі статтею 235 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI (далі - Кодекс) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях забороняється переміщення (пересилання):

 1. товарів, заборонених Кодексом та іншими законодавчими актами України відповідно до ввезення на митну територію України або вивезення з цієї території;
 2. товарів, відправлених з порушенням митних правил;
 3. товарів, щодо яких відсутні відповідні дозвільні документи, у разі застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 4. товарів, які за результатами проведення видів контролю, зазначених у частині першій статті 319 Кодексу, не можуть бути пропущені через митний кордон України;
 5. товарів (одяг, взуття тощо), що були у використанні та перебувають у брудному стані, які за своїми ознаками можуть становити небезпеку для працівників поштового зв’язку, без документів про проведену фумігацію;
 6. товарів, що підпадають під визначення 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, які переміщуються (пересилаються) на адресу громадян, крім продуктів харчування загальною вагою не більше 10 кілограмів в упаковці виробника.

ІІ. Забороняється переміщення (пересилання) в міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу, а також товарів, відправлених з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв’язку.

Довідково.

Відповідно до статті 15 Всесвітньої поштової конвенції (Женева, 2008 р.) в усіх категоріях відправлень забороняється вкладання:

 • наркотиків і психотропних речовин, якщо вони визначені Міжнародним комітетом по контролю над наркотиками, або інших незаконних речовин, що заборонені в країні-призначення;
 • предметів непристойного чи аморального характеру;
 • контрафактних та піратських предметів;
 • інших предметів, ввезення чи обіг яких заборонено в країні призначення;
 • предметів, що за своїм характером чи упакуванням можуть становити небезпеку для поштових працівників або населення, забруднювати чи псувати інші відправлення, поштове обладнання чи власність третьої сторони;
 • документів, що мають характер поточного та особистого листування, а також будь-якого роду кореспонденцію, якою обмінюються особи, що не є відправником і одержувачем, чи особи, що мешкають з ними;
 • вибухових, займистих чи інших небезпечних речовин, а також радіоактивних речовин. Вкладення неспоряджених вибухових пристроїв і боєприпасів, у тому числі неспоряджених гранат, снарядів та інших аналогічних предметів, а також муляжів таких пристроїв і предметів;

Як виняток допускаються до пересилання такі небезпечні вантажі:

 • радіоактивні речовини, що направляються у відправленнях письмової кореспонденції та поштових посилках, про які говориться у статті 16.1;
 • інфекційні речовини, що пересилаються у відправленнях письмової кореспонденції та поштових посилках, про які йдеться у статті 16.2.
 • живих тварин;

Як виняток допускаються до пересилання:

 • у відправленнях письмової кореспонденції, крім відправлень з оголошеною цінністю: бджоли, п’явки та шовковики; паразити та винищувачі шкідливих комах, що призначені для дослідження цих комах, і які обмінюються між офіційно визнаними установами; мушки родини дрозофіла (Drosophilidae) для медико-біологічних досліджень для офіційно визнаних установ;
 • в посилках живі тварини, пересилання яких поштою дозволено поштовими правилами зацікавлених країн.

Крім того:

 • заборонено укладати в поштові посилки кореспонденцію (за винятком архівних документів), якою обмінюються особи, крім відправника та одержувача, чи особи, що мешкають з ними;
 • забороняється вкладати монети, банківські білети, кредитні білети або будь-які цінності на пред’явника, дорожні чеки, платину, золото чи срібло у виробах чи у необробленому вигляді, коштовне каміння, ювелірні вироби та інші коштовності у відправлення письмової кореспонденції без оголошеної цінності.

Проте, якщо національне законодавство країни подання та призначення це дозволяє, то ці предмети можуть пересилатися:

 • у закритому конверті як рекомендовані відправлення;
 • у посилках без оголошеної цінності, крім випадків, коли відповідно до національного законодавства країн подання та призначення це дозволяється;
 • у посилках без оголошеної цінності, якими обмінюються дві країни, що допускають оголошення цінності.

Більш того, кожна країна-член або призначений оператор має право заборонити вкладення золота у зливках у посилках з оголошеною цінністю чи без оголошеної цінності, вихідних або тих, що направляються на її територію або пересилаються транзитом через її територію; вона може обмежити фактичну вартість цих відправлень.

Згідно із Законом України від 04.10.2001 № 2759-III „Про поштовий зв’язок” (зі змінами):

 • забороняються до пересилання у поштових відправленнях вкладення, які можуть становити загрозу життю та здоров’ю людей, призводити до знищення чи псування (пошкодження) інших поштових відправлень та поштового обладнання. Перелік вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, порядок їх вилучення із поштових відправлень та розпорядження ними визначаються Кабінетом Міністрів України (стаття 141);
 • доступ користувачів до інформації про заборонені до пересилання предмети забезпечують оператори поштового зв’язку (частина друга статті 17);
 • користувачі відповідно до закону несуть відповідальність за збитки, завдані операторам або третім особам внаслідок вкладення до поштових відправлень предметів, заборонених до пересилання, або неналежного упакування вкладення, що пересилається (частина п’ята статті 19);
 • митні органи мають право вилучати в установленому законодавством України порядку предмети, заборонені законом до пересилання у міжнародних поштових відправленнях або відправлені з порушеннями митного законодавства України (частина друга статті 26).

Правилами надання послуг поштового зв’язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 (зі змінами), встановлено.

У міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

 • вогнепальну зброю усіх видів і боєприпаси до неї, холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), вибухові, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, якщо інше не передбачено законодавством;
 • наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, включені Державною службою України з контролю за наркотиками до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства, та радіоактивні речовини;
 • дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу (крім паспортів громадянина України для виїзду за кордон);
 • інші предмети, ввезення яких заборонено до країн відповідно до законодавства та актів Всесвітнього поштового союзу;
 • живих тварин тощо (пункт 37).

У міжнародних посилках, бандеролях, мішках „М” забороняється пересилати письмові повідомлення, що мають характер ділового і особистого листування, а також будь-яку кореспонденцію, яка не належить відправникам або адресатам, за винятком рахунків та описів вкладення (пункт 38).

ІІІ. Розпорядження товарами, на пересилання яких у міжнародних поштових відправленнях встановлено заборони та/або обмеження, здійснюється відповідно до законодавства України.

Оригинал: Государственная таможенная служба Украины

Переміщення (пересилання) спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

Статтею 96 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-IV, зі змінами, встановлено:

 • ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів окремих видів можуть заборонятися законами України.

Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:

 1. заборонені до ввезення в Україну;
 2. заборонені до вивезення з України;
 3. заборонені до транзиту через митну територію України;
 4. щодо яких не було здійснено митне оформлення;
 5. які переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів України.

До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях забороняються культурні цінності.

Рішення митних органів щодо заборони або дозволу переміщення через митний кордон України конкретних товарів може бути оскаржено до суду.

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 13.04.2001 № 256 „Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку” реалізацію державної політики з розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного одержання інформації та забезпечення державного контролю і координації діяльності державних органів у цій сфері здійснює Служба безпеки України.

Митний контроль і митне оформлення спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, що переміщуються через митний кордон України громадянами, у тому числі - пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, здійснюється з урахуванням і дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують порядок придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, зокрема:

 • постанови Верховної Ради України від 17.06.1992 № 2471-XII „Про право власності на окремі види майна” (зі змінами і доповненнями), якою затверджено перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, й установлено спеціальний порядок набуття права власності громадянами на окремі види майна;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 27.10.2001 № 1450 „Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації”;
 • наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Служби безпеки України від 10.10.2006 № 92/669 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2006 за № 1170/13044;
 • листа Держмитслужби від 02.11.2004 № 25/7-09-18/13158 „Про надання додаткової інформації”, в якому наведено таблицю ознак належності товару до спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, доведену до Держмитслужби листом Служби безпеки України від 06.10.2004 № 36/6294.

Додаток №1
до Постанови Верховної Ради України
від 17 червня 1992 р. № 2471-XII.

Перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України

 1. Зброя, боєприпаси (крім мисливської і пневматичної зброї, зазначеної в додатку № 2, і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаваються громадськими об'єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси.
 2. Вибухові речовини й засоби вибуху. Всі види ракетного палива, а також спеціальні матеріали та обладнання для його виробництва.
 3. Бойові отруйні речовини.
 4. Наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лікарські засоби (за винятком отримуваних громадянами за призначенням лікаря).
 5. Протиградові установки.
 6. Державні еталони одиниць фізичних величин.
 7. Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.
 8. Електрошокові пристрої та спеціальні засоби, що застосовуються правоохоронними органами, крім газових пістолетів і револьверів та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.

Примітка: Зазначені засоби не можуть також перебувати у власності юридичних осіб недержавних форм власності.

Додаток №2
до Постанови Верховної Ради України
від 17 червня 1992 р. № 2471-XII.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
набуття права власності громадянами на окремі види майна

Громадяни набувають права власності на такі види майна, придбаного ними з відповідного дозволу, що надається:

 1. а) на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 21-річного віку;
  на вогнепальну мисливську нарізну зброю (мисливські карабіни, гвинтівки, комбіновану зброю з нарізними стволами) - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 25-річного віку;
  на газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, -органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-ти річного віку;
  на холодну зброю та пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку;
 2. б) на об’єкти, що перебувають на державному обліку як пам’ятки історії та культури, - спеціально уповноваженими державними органами охорони пам’яток історії та культури (Мінкультури, Мінінвестбудом і Головархівом України);
 3. в) на радіоактивні речовини - Державним комітетом України з ядерної та радіаційної безпеки у разі наявності висновку органів територіальної санітарно-епідеміологічної служби про можливість використання цих речовин майбутнім власником в існуючих у нього умовах.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 02.11.2004 р. N 25/7-09-18/13158

Начальникам регіональних митниць
Начальникам митниць

Про надання додаткової інформації

(Гриф обмеження доступу "Для службового користування" з цього листа знято згідно з листом Державної митної служби України від 11 травня 2006 року N 11/4-18/5107-ЕП)

В доповнення до листа Держмитслужби від 04.10.2004 N 25/7-9-18/12030-ЕП повідомляємо, що перелік спеціальних технічних засобів наводиться:

 • у пункті 1.3 Ліцензійних умов, затверджених наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва і Служби безпеки України від 29.01.2001 N 17/17, зареєстрованим Міністерством юстиції України 08.02.2002 за N 122/5313;
 • у позиції 5.А.3 розділу 5 (частина 3) Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, що є додатком 1 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86.

Крім цього, надсилаємо таблицю щодо ознак належності товару до спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації (СТЗ), доведену до Держмитслужби листом Служби безпеки України від 06.10.2004 N 36/6294.

Додаток: на 6 арк.

Додаток № 2.

Ознаки належності товару до спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації (СТЗ)

№ п/п Визначення класу СТЗ* Орієнтовний перелік СТЗ Ознаки СТЗ
1. СТЗ для негласного отримання та реєстрації аудіоінформації 1. Радіозакладний пристрій прослуховування (далі - РЗПП):
- радіомікрофон;
- вібродатчик для зняття акустичної інформації з інтегрованим радіопередавачем (акселерометр, остеоскоп з радіоканалом, геофон та інш.)
2. Радіоприймальний засіб сигналів РЗПП.
3. Ретранслятор сигналів РЗПП.
4. Спеціалізований пульт дистанційного управління.
5. Направлений мікрофон.
6. Комплект апаратури для дистанційного зняття мовної інформації за допомогою лазера.
8. Оповіщувач охоронної сигналізації (у тому числі пожежної сигналізації), оснащений вбудованим мікрофоном.
9. Оптоволоконний мікрофон.
1. Малогабаритне (мініатюрне) виконання конструкції мікрофона/вібродатчика чи модуля, що їх містить.
2. Малогабаритне (мініатюрне) виконання конструкції радіопередавача чи модуля, що їх містить.
3. Конструктивне виконання виробу, що передбачає його подальше використання у закамуфльованому вигляді (у тому числі для вмурування під звичайні побутові предмети).
4. Вузька діаграма направленості та висока чутливість направленого мікрофона.
5. Належність типу антенної системи направленого мікрофону до пласкої акустичної фазованої решітки.
6. Наявність функції накопичення (запису) інформації з наступною її передачею по радіоканалу або інших технічних каналах.
7. Цифровий накопичувач акустичної інформації, конструктивно виконаний у вигляді мініатюрного модуля та/або спроектований з використання технічних рішень щодо протидії пошуковим радіоелектронним засобам.
8. Закриття та маскування інформації, що передається радіоелектронними засобами, у тому числі шляхом використання складних сигналів.
9. Оснащеність оповіщувача охоронної сигналізації (у тому числі, пожежної) вбудованим мікрофоном.
2. СТЗ для негласного візуального спостереження та документування 1. Мініатюрна фото-, теле-, відеокамера, замаскована під різні предмети.
2. Об'єктив, обладнаний винесеною вхідною зіницею типу "Pinhole".
3. Мініатюрні теле-, відеокамери:
а) обладнані об'єктивом з винесеною вхідною зіницею типу "Pinhole";
б) з високою чутливістю, а саме, здатні працювати при низькій освітленості об'єкта (0,01 лк і менше) або при освітленні на приймальному елементі 0,0001 лк і менше;
в) оснащені радіопередавачем (у тому числі міні комплекти: камера-передавач).
4. Малогабаритний теле-, відеопередавач.
5. Жорсткі та гнучкі ендоскопи (у тому числі бароскопи, отоскопи та ін.) з каналом освітлення і діаметром менше ніж 10 мм.
6. Мініатюрна зорова труба.
7. Прилад спостереження з гідростабілізацією зображення та можливістю реєстрації зображення.
8. Прилад нічного бачення з можливістю реєстрації зображення.
9. Нічні окуляри.
10. Нічний візир.
11. Малогабаритні нічні теле-, відеокамери, що забезпечують нічний режим роботи без інфрачервоного освітлення об'єкта зйомки.
12. Оповіщувач охоронної сигналізації (у тому числі пожежної сигналізації), оснащений вбудованою теле-, відеокамерою.
1. Мініатюрність фото-, теле-, відеокамер, радіопередавачів відеоінформації.
2. Відсутність у фотокамери візиру або наявність винесених органів управління (у тому числі, наявність пульту дистанційного керування).
2. Наявність у оптичного пристрою об'єктиву, обладнаного винесеною вхідною зіницею типу "Pinhole".
3. Висока чутливість теле-, відеокамер:
- 0,01 лк і вище на об'єкті зйомки;
- 0,0001 лк і вище на приймальному елементі.
4. Прилад нічного бачення з можливістю реєстрації зображення. Можливість оптичного приладу працювати у темряві (вночі) без застосування інфрачервоного освітлення об'єкта зйомки (за виключенням фотоапаратів).
5. Наявність у ендоскопа, що має діаметр менш ніж 10 мм, каналу освітлення.
6. Оснащення оповіщувача охоронної сигналізації (у тому числі пожежної сигналізації) вбудованою теле-, відеокамерою.
7. Оснащеність оптичного приладу спостереження (за виключенням стаціонарних зразків) пристроєм гідростабілізації зображення.
3. СТЗ для негласного прослуховування телефонних переговорів. 1. Малогабаритний реєстратор телефонних переговорів:
- з передачею отриманої інформації по радіолінії;
- з передачею отриманої інформації по телефонній або іншій лінії передачі;
- з накопиченням інформації, без передачі.
2. Реєстратори телефонних переговорів з можливістю дешифрації цифрових потоків.
1. Конструктивне виконання реєстратора телефонних переговорів у вигляді малогабаритного (мініатюрного) модуля (звичайно, з двома виводами та камуфляжем під дискретний радіоелемент - наприклад, конденсатор, реле, фільтр або інший стандартний елемент чи вузол, що входить до складу телефонного апарату).
2. Можливість роботи реєстратора телефонних переговорів з цифровими потоками (наприклад: Б1).
4. СТЗ для негласного перехоплення та реєстрації інформації з технічних каналів зв’язку. 1. Комплекс засобів радіомоніторингу або окремі вироби: скануючі або спеціалізовані (адаптовані під конкретні системи радіозв'язку) приймачі, засоби демодуляції радіосигналів, спеціалізоване програмне забезпечення отримання негласного доступу до аудіо-, відео-, текстової інформації аудіоканалами.
2. Комплекс або окремі засоби моніторингу оптичних, кабельних і проводових ліній зв'язку: спеціалізовані пристрої зняття інформації з оптичних, кабельних і проводових ліній зв'язку, засоби демодуляції електро- та оптичних сигналів, спеціалізоване програмне забезпечення отримання негласного доступу до аудіо-, відео-, текстової інформації, а також даних, які передаються оптичними, кабельними та проводовими лініями зв'язку.
1. Комплекси (комплекти), які містять професійні радіосканери або скануючі радіоприймачі з високою чутливістю та конструктивним виконанням, що передбачає можливість їх носіння або перевезення (мобільне виконання).
5. СТЗ для негласного контролю поштових повідомлень і відправлень. Переносна (у тому числі портативна) малогабаритна рентгеноскопічна або рентгенотелевізійна апаратура. Малі габарити рентгеноскопічної або рентгенотелевізійної апаратури.
6. СТЗ для негласного обстеження предметів і документів. Переносна (у тому числі портативна) малогабаритна рентгеноскопічна або рентгенотелевізійна апаратура. Малі габарити рентгеноскопічної або рентгенотелевізійної апаратури.
7. СТЗ для негласного проникнення у приміщення, транспортні засоби, інші об'єкти та їх обстеження. 1. Набори відмичок та інструментів (навантажувачів, екстракторів та ін.), для негласного відкриття приміщень, транспортних засобів, інших об'єктів чи їх обстеження.
2. Універсальні ключі.
3. Універсальні відмикаючі пристрої.
4. Механічна вібраційна відмичка.
5. Електровідмичка.
6. Жорсткі та гнучкі ендоскопи з каналом освітлення і діаметром менше ніж 10 мм.
7. Переносна (у тому числі портативна) малогабаритна рентгеноскопічна або рентгенотелевізійна апаратура.
1. Універсальність інструментів, відмичок, ключів (чи інших відмикаючих пристроїв) для відкриття приміщень, транспортних засобів, інших об'єктів чи їх обстеження.
2. Пристрої для негласного обстеження запираючих пристроїв.
3. наявність у ендоскопу, що має діаметр менше ніж 10 мм каналу освітлення.
8. СТЗ для негласного контролю за переміщенням транспортних засобів та інших об'єктів. 1. Малогабаритний (мініатюрний) радіомаяк (маркерний радіопередавач).
2. Малогабаритний (мініатюрний) радіоелектронний пристрій навігації з можливістю передачі інформації інформації по радіоканалу.
3. Радіопеленгаційні (радіопеленгаторні) комплекси або окремі засоби.
4. Мініатюрні датчики охоронної сигналізації для прихованого контролю переміщення об'єкта.
1. Малі габарити радіомаяка (радіопередавача), камуфляж.
2. Малогабаритний (мініатюрний) GPS-приймач, що містить модуль радіопередавача під камуфлювання або закамуфльований.
9. СТЗ для негласного отримання (зміни, знищення) інформації з технічних засобів її зберігання, обробки та передачі. 1. Радіоелектронне обладнання (комплекси) для прийому та декодуванню побічного електромагнітного випромінювання електронно-обчислювальної техніки, іншого радіоелектронного обладнання. (для зняття інформації з джерел ПЕМВ).
2. Спеціалізовані радіо сканери (скануючі радіоприймачі).
3. Апаратні закладні пристрої.
1. Комплекси (комплекти), які містять професійні радіосканери або скануючі радіоприймачі з високою чутливістю та конструктивним виконанням, що передбачає можливість їх носіння або перевезення (мобільне виконання).

____________

* - Відповідно до визначення СТЗ, що наведено в п. 1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації, затверджених наказом Держпідприємництва і Служби безпеки України від 29 січня 2001 року № 17/17, зареєстрованим Міністерством юстиції України 8 лютого 2001 р. за № 122/5313.

Примітки:

1. Ознаками належності виробів до СТЗ, спільними для усіх груп є:

 • мініатюрне виконання виробу в цілому або відокремленого модулю (наприклад, модулю датчика);
 • конструктивне виконання виробів у вигляді безкорпусних мініатюрних модулів;
 • використання при проектуванні радіоелектронних виробів схемотехнічних або конструкторських рішень, що направлені на протидію пошуковим радіоелектронним засобам.

2. Безумовною ознакою належності виробів, орієнтовний перелік яких наведений у таблиці, до СТЗ є їх конструктивне виконання у закамуфльованому вигляді або у вигляді, яке передбачає їх камуфлювання.

Статтею 201 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 № 2341-III, зі змінами, встановлено:

1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди.

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.

Примітка. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їх вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Оригинал: Государственная таможенная служба Украины

Анализ интернет сайта